Vereiste formaliteiten www.diplomatie.be
Reisadvies (federale regering) www.diplomatie.be/nl/travel
Reisdocumenten www.diplomatie.be/nl/travel/traveldocs.asp
Schengen Visa www.eurovisa.info
Esta www.esta.cbp.dhs.gov
Visum Turkije https://www.evisa.gov.tr/nl/

KIDS-ID: NIEUWE IDENTITEITSKAART VOOR KINDEREN VAN -12 JAAR
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten ofwel een Kids-ID (veiliggesteld elektronisch document van identiteit), ofwel een identiteitscertificaat (papier) bezitten. Beiden kunnen op aanvraag bij de gemeentediensten verkregen worden. Met de Kids-ID wordt getracht om het identiteitscertificaat te vervangen, maar dit is nog niet beschikbaar in alle gemeenten. De Kids-ID wordt als reisdocument aanvaard in alle landen van de EU, behalve in Bulgarije, Litouwen, Roemenië en Slovakije.De wachttijd bedraagt MINIMUM 3 WEKEN vanaf de datum van aanvraag.
Kostprijs €3

Snelprocedure:

Afgiftetermijn : 4 werkdagen
Kostprijs: €78,65

Of nog sneller:

Afgiftetermijn: 3 werkdagen
Kostprijs: €130,68

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeentediensten. Denk eraan tijdig uw aanvraag in te dienen.

TURKIJE - BELANGRIJK ADVIES

De controle aan de Turkse luchthavens voor de geldigheid van de reisdocumenten werd verstrengd. De reizigers voor Turkije moeten in het bezit zijn van een identiteitskaart die tot minstens zes maanden na datum van de terugreis geldig is. Deze regel is eveneens van toepassing op de internationale paspoorten en de kids-ID.

Online visum verplicht: www.evisa.gov.tr.

TUNESIË - FISCALE ZEGEL

De Tunesische overheid heeft een vertrektaks van 30 dinars per persoon (ongeveer 13 euro) ingevoerd, voor vertrekken vanaf 1 oktober 2014. Deze taks is van toepassing op alle personen die niet gedomicileerd zijn in Tunesië, ongeacht leeftijd of nationaliteit, met uitzondering van personen met de Tunesische nationaliteit.

Deze taks wordt vereffend door de aankoop van een fiscale zegel. Deze is verkrijgbaar bij vertrek op de luchthaven of in een kantoor van overheidsinkomsten ("bureau de recettes fiscales"). U kan deze zegel enkel cash in Dinar betalen

Vergeet in geen geval de fiscale zegel of het nodige bedrag in dinars bij uw vertrek voor de luchthaven, want zonder deze zegel kan u Tunesië niet verlaten. Extra kosten ten gevolg van het niet respecteren van deze wettelijke bepaling zijn ten uwe laste.